KAMENICKÝ ŠTVORLÍSTOK

 NÁŠ  CIEĽ :

JE VYTVÁRAŤ PODMIENKY PRE PRAVIDELNÚ  A  SYSTEMATICKÚ PRÁCU S DEŤMI, MLÁDEŽOU A RODINOU, TIEŽ PODNIETIŤ SPOLUPRÁCU MEDZI ORGANIZÁCIAMI A INŠTITÚCIAMI Z RÓZNYCH SEKTOROV, KTORÉ SPÁJAJÚ SVOJ POTENCIÁL PRÁVE    V PROSPECH NAŠICH DETÍ A MLADYCH ĽUDÍ.

 

1. RETRO BÁL  v KAMENICI NAD CIROCHOU

KONAL SA V OKTÓBRI 2012,  DOPADOL PERFEKTNE,  BUDE AJ DALŠI ROK

A  UŽ  TERAZ  SA  TEŠÍME  NA  SUPER  ZÁBAVU  -  PRAVDAŽE  S  VAMI

/ na  povzbudenie  pár snímok /

 


Kontakt

Monika Veľká

Kamenica nad Cirochou
067 83


kamenickystvorlistok
@gmail.com

0904/228751


 

 

NAŠA   FINANČNÁ  VÝPOMOC

 

 


TO SME MY A NAŠE DEŤÚRENCE
 V STV - KOŠICE.